Banner
3S-metoden

Vi tycker att alla företag bör använda sig av den nya och revolutionerade 3S-metoden när de bokför.

Sprätta

Steg 1, Sprätta

Scanna

Steg 2, Scanna

Softa

Steg 2, Softa

De inscannade fakturorna skickas till bokföringsbyrån via mail eller automatiskt via en delad dropbox-mapp. Du behöver inte göra någonting annat än att öppna brev, skanna fakturorna och sen slappna av. Resten sköter bokföringsbyrån.

Kontakta Distansbyrån för att få pris på arbetsmetoden.